PRŮMYSLOVÉ PODLAHY

BETONOVÉ PODLAHY
Každá podlaha je pokládána na „nějaký“ podklad, který ovlivňuje do značné míry jakou navrhnout tl. vrstvy betonu, výztuž, třídu betonu, což jsou základní parametry pro návrh betonové podlahy.

Kamenivo, cement, voda a přísady - TO JE BETON. Dá se říci, že betonová deska s výztuží ať již klasickou Kari sítí nebo dnes masivně používanými ocelovými drátky (vlákna pro rozptýlenou všesměrovou výztuž) je nejlevnějším druhem průmyslové podlahy. Cenu nové podlahy dále ovlivní způsob zpracování, vibrování, úprava povrchu, strojní leštění a v neposlední míře velikost realizované plochy.

Při provádění podlahy tedy realizujeme:
 • Kontrola rovinnosti podkladu
 • Uložení izolace nebo separační PE folie
 • Uložení obvodové dilatace Mirelon okolo stěn a sloupů
 • Dodávka a osazení dilatačních a pracovních profilů Omega, Vexcolt apod.
 • Dodávka výztuže popř. dovyztužení u sloupů, ramp apod.
 • Měření roviny podlahy laserem a vyznačení terčů
 • Stažení vibrační latí do roviny
 • Po zavadnutí betonu strojní zahlazení
 • Aplikace cementového vsypu
 • Ochranný nástřik uzavíracím lakem
 • Řezání smršťovacích spar
 • Po min.28 dnech tmelení spar
Jak se dělá betonová podlaha? ↓
Betonové podlahy Betonové podlahy Betonové podlahy Betonové podlahy Betonové podlahy Betonové podlahy Betonové podlahy Betonové podlahy Betonové podlahy Betonové podlahy Betonové podlahy