PRŮMYSLOVÉ PODLAHY

 

BETON & EPOXI. Průmyslové podlahy.

Nabízíme komplexní služby - Realizace nových průmyslových podlah tak i opravy starých již dosluhujících podlah. 
Použití pro: Průmyslová výroba / Potravinářství / Strojírenství / Chemická výroba / Farmacie / Hygiena / Sklady a logistika / Parkovací plochy a garáže / Nemocnice / Školy / Komerční a veřejné prostory
Betonové podlahy

BETONOVÉ podlahy.


VÍCE
Stěrkové podlahy

STĚRKOVÉ epoxi podlahy.

VÍCE
Super-odolné podlahy

SUPER-ODOLNÉ podlahy.

VÍCE

 

Klasifikace

Kompletní dodávka podlah: 


Položky označené červeně Vám můžeme nabídnout a dodat.
 1. Základové půdy
 2. Plošné základy
 3. Izolační vrstvy a připojovací mezivrstvy
  • Protiradonová izolace
  • Fóliová hydroizolace (proti tlakové vodě i zemní vlhkosti)
  • Tepelná izolace
  • Zvuková izolace - kročejová / akustická
 4. Nosné vrstvy
  Podlahová vrstva přenášející silové účinky zatížení a plnící zároveň úlohu vyrovnávací a ochranné vrstvy nad izolací.
  • Betonové desky z transportbetonu
 5. Vysprávky a vyrovnávací vrstvy
  Podlahová vrstva odstraňující nežádoucí místní nerovnosti a upravující rovinnost a výšku podkladu podle požadavků.
  • Místní vysprávky
  • Stěrkované plošné vyrovnávky (tenkovrstvé)
  • Ručně rozprostírané a hlazené potěry (malty, mazaniny)
  • Lité (samonivelační) potěry
 6. Finální úpravy podlah
  Podlahová vrstva vykazující vlastnosti povrchu odpovídající zatížení podlahy.
  • Obrusuvzdorné vsypy
  • Polished concrete / leštěný beton
  • Bezesparé syntetické podlahoviny
  • Podlahové krytiny
 7. Podlahové kompletační prvky
  • Pracovní spáry (smršťovací)
  • Dilatační spáry (konstrukční)
  • Obvodové dilatační spáry
  • Napojení na stěnu (fabióny, sokly)
  • Odvodnění podlahy (vpusti, kanálky)
  • Vodorovné značení podlah
 8. Údržba podlah
  Podlahová vrstva, příp. pracovní postupy, zajišťující trvalé udržení požadovaných vlastností finální úpravy podlah.
  • První ošetření
  • Běžné denní čištění a údržba
  • Základní čištění
  • Renovace finálního povrchu